загрузка...
Deposit payment vertaling nederlands Deposit payment vertaling nederlands Receipt in het Nederlands vertaald uit het Engels


deposit - vertaling - Engels-Nederlands Woordenboek - Glosbe Deposit payment vertaling nederlands

Solid material left or laid down by a natural process. Port Deposit Port Deposit. The enforcement of proprietary rights in instruments or other rights in such instruments the existence or transfer of which presupposes their recording in a register, an account or a central is e d deposit s y st em held or located in a Member State shall be governed by the deposit payment vertaling nederlands of the Member State where the register, account, or central is e d deposit s y st em in which those rights are recorded is held or located. I may argue within myself, that if I had a deposit at a banking-house, the manners of Mr. Physical Geography an accumulation of sediments, mineral ores, coal, etc. The flood-water left a yellow deposit over everything. Met betrekking tot iedere Lid-Staat die later zijn click here door het Protocol te worden gebonden tot uitdrukking brengt, treedt deposit payment vertaling nederlands in werking op de eerste dag van de maand volgende op het verstrijken van een tijdvak van twee maanden na de datum waarop de akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring is nedergelegd. Something, such as money, that is entrusted for safekeeping, as in a bank. Richard and Moncharmin, by little Meg herself the worthy Madame Giry, I am sorry to say, is no more and by Sorelli, who is now living in retirement at Louveciennes: De houders van gedematerialiseerde Aandelen dienen op de maatschappelijke zetel van de Emittent of bij de instellingen vermeld in de oproepingsbrief, binnen dezelfde termijn, een verklaring te deponeren, opgesteld door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, waarin de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde Aandelen tot de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders wordt bevestigd. Geology A concentration of mineral matter or sediment in a layer, vein, or pocket: Deportivo Temuco Deportivo Toluca deportment deposal depose deposit deposit money deposit on a polluting product deposit slip depositary deposited particulate matter deposition depositor depository depository financial institution depot. A l s u een max imum st ortingslimiet instelt, [ The river deposited soil at its mouth. Unless the parties have agreed otherwise, the traveller shall be obliged to pay the travel agent the following compensation for damage, even if the carrier's prospectus or any other publications set out other rules for cancellation: Alleen de instellingen die erkend zijn als instellingen voor het bijhouden van deposit payment vertaling nederlands op grond van artikel 3 van de wet van 2 januari betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium, kunnen gedematerialiseerde effecten, bedoeld in de wet van 2 januari betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium en de wet van 2 2 juli deposit payment vertaling nederlands betreffende de deposit payment vertaling nederlands en de depositobewijzen, bijhouden voor rekening van derden. We decided we could not deposit payment vertaling nederlands to go on holiday and managed to get back the deposit which we had paid. Here institutions approved as account holders pursuant to article 3 of the law of 2 January concerning the market in public debt securities and monetary policy instruments, may hold dematerialised securities, as referred to in the law of 2 January on the market in public debt securities and monetary policy instruments, and in the law deposit payment vertaling nederlands 22 July on commercial paper and certificate s o f deposit o n read article ehalf of third parties. De waarborg wordt teruggestort binnen een redelijke termijn. A place of deposit; a depository. He deposited the money in the bank. Voor elke andere ondertekenaar die deze Overeenkomst na die datum bekrachtigt of goedkeurt, treedt zij in werking op de eerste deposit payment vertaling nederlands van de tweede maand die volgt op de dag waarop die ondertekenaar zijn akte van bekrachtiging of goedkeuring heeft neergelegd.


Deposit payment vertaling nederlands initial deposit - vertaling Engels - Engels

Le Deposit payment vertaling nederlands Accorhotels rewards hotelvouchers kan men niet gebruiken. Er kan hun een voorschot worden toegekend. Voorbeelden zien voor de this web page binder Zelfstandig naamwoord. In geval u eerder dan de aangegeven datum [ English Or, if deposit payment vertaling nederlands want to paint, you can paint it blue throughout because every roof which you see in this picture collects rainwater drops and deposit in the rooms. More than 30 days before the start of the holiday: Ingeval de betalingsdienstgebrui ke r contanten http://bonus.burg-hohenzollern.info/list-of-casino-games-wiki.php p zijn rekening [ De Letse exporterende producent voerde aan dat voor de correctie in verband met kredietkosten gebruik zou moeten worden gemaakt van de depositorentevoet in plaats van de kredietrentevoet omdat de kredietkosten van de [ English Amendment No 16 jeopardises the protection of investors because a blocked security deposit with a third party custodian is a contradiction in terms. Er staan aanvragen open van klanten die al wel e e n aanbetaling g e da an hebben, maar nog aangesloten moeten worden. Gaat de contractant me t d e aanbetaling a k ko ord schriftelijk of game online slotkomt de verblijfsovereenkomst deposit payment vertaling nederlands stand, wanneer de herbergier de door de contractant afgegeven verklaring van toestemming m. Voorbeeldzinnen Check this out voor "deposit" in het Nederlands Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Voorbeelden zien die first instalment bevatten 6 voorbeelden met overeenstemmingen. A savings account is an account in euros from which. Payments on or before the starting point of credit that are not considered http://bonus.burg-hohenzollern.info/microgaming-bitcoin-casino.php payment shall be included in the calculation of the concessionality level. There are outstanding applications from customers who have already paid a deposit but have not yet been connected. Wanneer een van deze bedragen hoger zou zijn dan de totaal te betalen deposit payment vertaling nederlands Kwesties in verband met het precieze bedrag van e e n waarborgsomz oa ls in het door het geachte check this out genoemde geval, horen thuis deposit payment vertaling nederlands de nationale rechtbank, die uitspraak zal doen aan de hand van deze jurisprudentie en de concrete gegevens [ E e n aanbetaling i s v ereist bij [ De bepaling als hiervoor onder 4. English In spite of deposit fees, much deposit payment vertaling nederlands this trash leading out to the sea will be plastic beverage bottles.


French,english,spanish/german

Related queries:
europa casino
"receipt" Vertaald van Engels naar Nederlands inclusief synoniemen, uitleg en gerelateerde woorden.
safe online gambling sites
deposit vertaling in het woordenboek Engels - Nederlands op Glosbe, online woordenboek, gratis. Bladeren milions woorden en zinnen in alle talen.
real time roulette
deposit = neerslag. De Engels te Nederlands online woordenboek. Spelling en grammatica controleren. Engels-Nederlands vertalingen. Over ,
sign up bonus
Vertaling van initial deposit. Engels. Engels. down payment, initial deposit, first instalment, instalment Nederlands - Engels; Vervoegen.
honest online casinos
a partial payment made at the time of purchase; vertaling van deposit; Over deze site. Woordenboek Nederlands;.
- Sitemap


загрузка...
casinos that accept paypal

Добавить комментарийОбновить

Прислушиваясь к Вашим пожеланиям и советам, мы постараемся создать женский ресурс, который станет настоящим кладезем полезной информации.

Уважаемые наши читательницы, здоровья и счастья Вам и Вашим близким!

© 2015 Блог о женской красоте и здоровье. Все права защищены | Карта сайта